nieuws

200 miljoen voor verbeteren brandwerendheid van Rijkstunnels

Publicatie

10 okt 2018

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

tunnels, veiligheid

Met een bedrag van 200 miljoen euro wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van vier tunnels in Nederland de brandwerendheid verbeteren. De oplossing wordt gezocht in het aanbrengen van speciale hittewerende bekleding.

Dit blijkt uit een brief die Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat, dinsdag heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. De tunnels zijn veilig te gebruiken maar naast veiligheid is het economisch aspect doorslaggevend geweest voor deze maatregelen.

Bereikbaarheid

‘Voor de bereikbaarheid is het van belang dat tunnels na een grote brand binnen afzienbare termijn te herstellen zijn en weer beschikbaar zijn voor het verkeer. Door de verminderde brandwerendheid is dit belang nu niet voldoende geborgd’, schrijft Van Nieuwenhuizen. ‘Een tunnel kan onherstelbaar beschadigd raken of, indien herstel wel mogelijk is, gedurende lange tijd niet gebruikt worden. Dit zou leiden tot hoge maatschappelijke kosten door verminderde bereikbaarheid van de betreffende regio en eventuele beperkingen voor gebruik van openbare ruimte boven de tunnel. Nog afgezien van kosten voor reparatie dan wel herbouw.’

Hittebestendigheid

Het gaat om vier Rijkstunnels die na 2008 zijn opgeleverd: de Salland-Twentetunnel in Nijverdal (N35), de Ketheltunnel bij Rotterdam (A4), de Tweede Coentunnel bij Amsterdam (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel in Maastricht (A2). Verder is de brandwerendheid van beton ook aan de orde bij de Gaasperdammertunnel die momenteel in aanbouw is. Deze realisatie was al gestart op het moment dat de verminderde brandwerendheid van dit beton bekend werd.
Het afgelopen jaar zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd. Met deze onderzoeken worden de uitkomsten van de eerdere hitteproeven bevestigd, namelijk dat de betonsoort die wordt gebruikt in wegtunnels vanaf 2008 bij extreem hoge temperaturen minder lang standhoudt dan eerder werd verondersteld.

Kosten

Met de proeven is verder aangetoond dat het aanbrengen van bescherming op het beton in de tunnels zorgt voor voldoende bescherming tegen een extreem grote brand. Het gaat om bescherming die al vele jaren wordt toegepast, namelijk hittewerende bekleding.
Voor de beoogde herstelwerkzaamheden aan de vier bestaande tunnels is budget gereserveerd. Een eerste kostenindicatie voor herstel bedraagt tussen de 105 135 miljoen euro. De kosten die samenhangen met de correctie van het lopende contract voor de Gaasperdammertunnel bedragen ongeveer 100 miljoen euro.
Voor het uitvoeren van de maatregelen zullen naar verwachting meerdere afsluitingen van tunnelbuizen benodigd zijn. Verkeershinder kan niet worden voorkomen. Er loopt nog een onderzoek naar de tunnels die tussen 2000 en 2008 zijn gebouwd om te kunnen bepalen in hoeverre deze tunnels, net als oudere tunnels, wel voldoen aan de veiligheidseisen.