achtergrond

Dow test opwaardering restwarmte

Publicatie

5 mei 2017

Auteur

David van Baarle

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

stoomrecompressie

Dow Terneuzen doet er alles aan om de op het terrein opgewekte warmte zo veel mogelijk te benutten. Aan dit zogenaamde cascaderen komt echter een einde als de temperaturen te laag worden. Het elektrisch opwaarderen van deze stoom via stoomrecompressie biedt een potentieel grote energiebesparing. Dow test eerst de gevolgen van een dergelijke ingreep voor het totale stoomsysteem. De energie-intensieve industrie heeft een akkoord gesloten dat zal leiden tot een extra energiebesparing van negen petajoule in 2020. Daarmee voldoet zij aan de verplichting die zij zichzelf had opgelegd in het Energieakkoord uit 2013. Lange tijd leek het erop dat de energie-intensieve industrie deze doelstelling niet zou gaan halen, maar minister van Economische Zaken Henk Kamp kondigde in een Kamerbrief aan dat er alsnog een akkoord is gesloten dat tot deze besparing leidt. Ook Dow valt onder de noemer grootverbruiker en is MEE-deelnemer. Technology innovation manager Kees Biesheuvel is er veel aan gelegen om het energieverbruik van de site in Terneuzen te temperen. Met name het warmteverbruik van de site kan verder worden geoptimaliseerd. ‘Warmte heeft de afgelopen jaren meer belangstelling gekregen. In Rotterdam is een warmtenetwerk aangelegd dat industriële restwarmte levert aan de gebouwen in de stadsregio. Nu is het transporteren van warmte niet altijd de meest duurzame en betaalbare oplossing. Zolang de warmte nuttig binnen de bedrijfsgrenzen kan worden ingezet, verdient dit in alle opzichten de voorkeur. Vandaar dat we op ons terrein in Terneuzen het warmteverbruik cascaderen, waarbij we eerst hogedruk stoom produceren met een navenante hoge temperatuur om die warmte in een aantal stappen in andere processen te hergebruiken. Op een gegeven moment koelt de stoom te veel af om nog nuttig te kunnen inzetten en lijkt wegkoelen de enige optie. Tenminste, dat is tot nog toe de gang van zaken bij veel bedrijven. Inmiddels zitten we midden in een transitie naar een schonere energievoorziening. Het weggooien van warmte past daarin niet meer en dus gingen we op zoek naar duurzamere toepassingen van deze laagwaardige restwarmte.’ Biesheuvel vervolgt: ‘In eerste instantie onderzochten we de mogelijkheden van organische rankinecyclus-technologie waarbij een organisch oplosmiddel met een lager kookpunt dan...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Het Nieuwe Produceren
  • Bladerbare versies van het blad Het Nieuwe Produceren
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Petrochem 5-2017