nieuws

AkzoNobel en Gasunie werken aan groene waterstoffabriek

Publicatie

9 jan 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

groene waterstof

AkzoNobel en Gasunie onderzoeken de mogelijkheden voor de grootschalige omzetting van duurzame elektriciteit in groene waterstof op het Chemie Park Delfzijl. De waterstof zal worden ingezet voor de verdere verduurzaming van de chemische industrie, energievoorziening en voertuigen.

De bedrijven willen een installatie ontwikkelen die, met behulp van een 20 megawatt waterelektrolyse-unit, duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in drie kiloton groene waterstof per jaar. Dit is bijvoorbeeld voldoende om 300 waterstofbussen op te laten rijden. De omzettingstechniek waarbij water met behulp van stroom wordt gesplitst in waterstof en zuurstof, wordt ook wel power-to-gas genoemd. Een besluit over de bouw van de installatie wordt in 2019 verwacht.

De geplande faciliteit van 20 megawatt is een flinke stap in het verder opschalen van de elektrolysetechnologie. De – tot nu toe – grootste geplande elektrolyse-unit in Nederland heeft een capaciteit van 1 megawatt. Het doel is om uiteindelijk installaties te kunnen bouwen die op nog grotere schaal (vanaf 100 megawatt) duurzame stroom converteren en opslaan in de vorm van waterstof.

‘We zien power-to-gas als een veelbelovende, maar ook noodzakelijke technologie om in 2050 een volledig duurzame energiemix voor elkaar te krijgen’, zegt Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie. ‘Maar waterstof speelt ook een cruciale rol om de emissiereductiedoelstelling te halen die het kabinet voor 2030 heeft neergezet. In 2030 moet de CO2-uitstoot 49 procent onder die van 1990 liggen. Als we in 2030 in voldoende mate over waterstof willen beschikken, dan zullen we nu al stappen moeten zetten om de technologie hiervoor op verschillende schaalgroottes te valideren.’

infographic-lifa-1201x628-akzonobel-and-gasunie-jointly-scaling-up