blog

Column: Moleculen én elektronen

Publicatie

15 sep 2021

Auteur

David van Baarle

Categorie

Industrielinqs

Soort

blog

Tags

elektrificatie, energietransitie, waterstof

Het is niet voor niets dat we een hele editie van Industrielinqs kunnen wijden aan waterstof. In de transitie van fossiele energie en grondstoffen naar emissieloze vervangers speelt het gas een sleutelpositie. Als energiedrager kan waterstof een rol spelen in de tijdoverbrugging tussen productie en gebruik van duurzame energie van windturbines en zonneparken. Gas is nu eenmaal eenvoudiger op te slaan dan elektriciteit. Bovendien kan waterstof een oplossing bieden voor congestieproblemen op het elektriciteitsnet. Zeker als het bestaande gasnet als transportmiddel wordt ingezet.

De hele column lees je in de speciale (digitale) editie van Industrielinqs, Dossier Waterstof

Bron: Industrielinqs 7-2021