blog

Expertblog: Verander de wereld. Begin bij jezelf. Overtuig de klant

Publicatie

14 feb 2017

Auteur

Get Post

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

blog

Tags

drukkerij, prijs

Volgens Kodak is de Amsterdamse Drukkerij de Bij de groenste drukker ter wereld. De Bij wil de leefwereld zo min mogelijk belasten met haar activiteiten. Met de groene keuzes wordt ook nog eens veel geld bespaard voor bedrijf en klant. Wat maakt De Bij tot een groene drukker? En wat kan een schakel in de productieketen betekenen voor de verduurzaming van eindproduct en samenleving? 

Kodak Sonora Plate Green Leaf Award

Kodak mag dan voor de meeste mensen bekend zijn van fotocamera’s, het Amerikaanse bedrijf legt zich toe op andere producten en diensten: van print- en inktjetsystemen tot software- en 3D-verpakkingsoplossingen. Het bedrijf wil met de Kodak Sonora Plate Green Leaf Award het milieubewustwordingsproces bij drukkerijen bevorderen. Deelnemers worden voor de prijs beoordeeld op diverse criteria, zoals (efficiënt) gebruik van energie, water en eco-bewuste materialen. De prijs is vernoemd naar de Kodak Sonora procesvrije platen. Hiermee wordt het gebruik van chemicaliën overbodig gemaakt en wordt beduidend minder energie en water verbruikt. De Kodak Sonora Plate Green Leaf Award wordt jaarlijks per werelddeel toegekend. Uit de winnaars van die werelddelen wordt vervolgens de wereldkampioen gekozen. Drukkerij De Bij mag zich volgens Kodak dit jaar de groenste drukker van de wereld noemen.

Verander de wereld, begin bij jezelf

Norbert van Schie is eigenaar en directeur van De Bij. Hij ambieert een minimale milieu-impact bij alle activiteiten van zijn bedrijf. Voor hem is duurzaamheid geen wedstrijd, al is hij trots op de prijs. Zowel in de bedrijfsvoering als in het drukproces wordt verduurzaming serieus aangepakt. Zo is gekozen voor duurzame energie (honderd procent groene (wind)stroom) en beschikt De Bij over een eigen windmolen voor een deel van het energieverbruik. Tevens worden energiezuinige lichtbronnen gebruikt.

De interne productie van De Bij is CO2-neutraal door compensatie van de CO2-uitstoot met Greensand, een natuurproduct om CO2 op te ruimen. Voorts kiest De Bij voor FSC-papier. Dat betekent dat de basisgrondstof van haar eindproducten afkomstig is uit een duurzaam beheerde, hernieuwbare bron. Daarmee draagt de drukkerij haar steentje bij aan de bosgroei waarvan sprake is in Europa. In het drukproces blijft de drukker zichzelf duurzaam verbeteren. Bijvoorbeeld door te kiezen voor bio-inkten. Het gebruik van chemicaliën wordt continu gereduceerd. Daardoor is de milieubelasting van het drukproces flink teruggedrongen in de afgelopen jaren.

Ook is geïnvesteerd in een transportbus met een biogasinstallatie. Dat scheelt zeventig tot tachtig procent fijnstof en roetuitstoot. Personenauto’s van De Bij zijn 100 procent elektrisch of hybride. De kantoorruimte is geverfd met duurzame verf en voorzien van cradle-to-cradle-tapijt. Eveneens belangrijk: negentig procent van het afval wordt aangeboden voor recycling. Naast FSC-papier en een hernieuwbare bron gebruikt De Bij de circulaire eigenschappen van papier dus optimaal. Met al zijn inspanningen geeft Norbert van Schie invulling aan de stelregel Verander de wereld, begin bij jezelf. 

ISO 20400

Uiting van dit adagium is het fenomeen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De overheid gebruikt dit als instrument om belangrijke duurzaamheiddoelstellingen te bereiken. Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu criteria ontwikkeld voor maatschappelijk verantwoord inkopen, ook van drukwerk. Daarnaast is de internationale standaardrichtlijn Sustainable Procurement ISO 20400 ontwikkeld. Dit is een praktische richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De richtlijn helpt organisaties om risico’s te verminderen, kansen te vergroten en duurzaamheid te borgen in het inkoopproces. ISO 20400 omschrijft de wisselwerking tussen duurzame ideeën, duurzame acties en duurzame resultaten. Ook bij de keuze voor partners in de productieketen kunnen groene overwegingen een rol spelen. Een introductiecongres over ondernemen met de nieuwe ISO 20400-norm wordt in mei georganiseerd door NEN en Nevi.

Suus & Abel

Oog voor de omgeving gaat verder dan de voordeur. Het is een attitude. De Kodak Sonora Plate Green Leaf Award leverde 5000 euro op. Deze is door de drukker gedoneerd aan de stichting Suus & Abel Sustainable, een liefdadigheidsorganisatie die is opgericht in samenwerking met Drukkerij de Bij. Doel: kinderen bewustmaken van een duurzame toekomst. Suus & Abel onderwijst kinderen over duurzaamheid en wil hen maken tot duurzaamheidsambassadeurs die zorgen voor hun omgeving.

Kansen voor duurzaamheid

Wat voor de schoolkinderen geldt, is ook van toepassing op de klant. Die kiest nu nog vaak uitsluitend voor de prijs. Een groen label is mooi meegenomen. Maar het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit. De voorraad bodemschatten staat onder druk. Duurzamer handelen is noodzaak. In 2050 moet Nederland zelfs circulair zijn. Daarvoor moet nog heel veel werk worden verzet.

Duidelijk is wel dat een circulaire economie begint met circulaire producten. Papier is in essentie een circulair (communicatie)product. Grafische bedrijven kunnen zich als expert profileren om papieren producten als zodanig te promoten. Maar ook om met de klant de eindproducten van papier verder te verduurzamen. Het helpt dan dat bedrijven als De Bij zelf kunnen laten zien dat zij duurzaamheid serieus nemen. Dat overtuigt, maakt bewust en heeft invloed op de footprint van een eindproduct.

Daarnaast kan het grafische bedrijf de klant adviseren over de aard en doelstelling van een eindproduct (voldoet een product niet aan zijn doelstelling, dan lijkt het sowieso niet duurzaam), en over de materiaalsoort (papier vormt een fors onderdeel van de footprint van een printproduct). Vergelijkt papiersoorten en adviseert het meest effectieve en milieuvriendelijke papier, adviseert over het ontwerp (bijvoorbeeld over de formaten ter voorkoming van snijverlies – materiaalverspilling – bij de productie), over de mogelijkheden tot recycling na hergebruik (een printproduct dat is volgesmeerd met laminaten verstoort het recyclingproces en maakt grondstof waardeloos), etc.

Duurzaamheid is een ketenaangelegenheid, levert geld op en biedt kansen. De projecten Duurzaam Boek en Tijdschrift, waaraan het blad Duurzaam Geproduceerd deel heeft genomen, lieten dat al zien. Neem de klant dus bij de hand, benoem de duurzame eigenschappen van papier en productieproces en treedt op als expert. Maak de klant onderdeel van de verduurzaming. Dat levert een bestendige relatie en groenere omgeving op.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.