nieuws

Delfzijl krijgt campus voor proeffabrieken

Publicatie

2 jul 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

eemsdelta, proeffabriek

Hoe Chemport Industry Campus het beste kan worden vormgegeven, wordt nog verkend, maar de intentieverklaring is wel alvast getekend. Op Chemport Industry Campus in Delfzijl zullen duurzame chemische producten of processen op grotere schaal worden getest en ontwikkeld. Bovendien krijgt talentontwikkeling binnen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven hier een belangrijke plek.

Het initiatief komt voort uit de Industrie Agenda Eemsdelta, waarin het regionale bedrijfsleven de route voor het vergroenen van de chemie en energie heeft uitgezet. Er lopen diverse projecten op dit gebied. Een voorbeeld hiervan is de testomgeving Zernike Advanced Processing (ZAP) op de Zernike Campus in Groningen. ZAP speelt in op het significant terugdringen van het gebruik van fossiele bouwstenen en biedt een faciliteit om duurzame chemieproducten of processen te testen.

Schaalvergroting

Hoewel de huidige faciliteiten waarde bieden voor het testen van de productie van nieuwe producten of processen, bieden ze niet voldoende zekerheid voor commercialisatie. Vanuit de markt is een groeiende vraag naar grootschalige testfaciliteiten en een nauwere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Chemport Industry Campus vormt de volgende stap in schaalvergroting en professionalisering van de innovatieketen en zal bijdragen aan het stimuleren van de groei van de groene chemie en hernieuwbare energie.

De intentieverklaring is getekend door Groningen Seaports, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, DNV GL, AkzoNobel en de Economic Board Groningen.