nieuws

Consortium bouwt eerste drijvende zonnecentrale op zee

Publicatie

7 feb 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

offshore, zonne-energie

Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken de komende drie jaar samen aan de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Hiermee moet het in de toekomst mogelijk worden om op plekken waar land schaars is, toch schone energie op te wekken.

Het gaat om het proefproject ‘Zon op zee’ met een oppervlakte van 2.500 vierkante meter. De zonnecentrale komt zo’n vijftien kilometer uit de kust bij Scheveningen te liggen. Het doel is om technologie te demonstreren die de opwekking van hernieuwbare energie op zee mogelijk maakt. Het consortium bestaat uit ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy.

Voor- en nadelen

De voordelen van een zonnepark op zee is dat het geen plek op land inneemt en dat de opbrengst van een zonnepaneel naar verwachting rond de vijftien procent hoger is dan op land. Dit komt door het verkoelende effect van het zeewater. Nadelen zijn dat er hoge golven zijn en andere destructieve natuurkrachten. Daarnaast zullen de panelen wat wiebelen. Wat de invloed is van deze veranderende hoek, is nog nooit onderzocht.

Door in de toekomst gebruik te willen maken van de ruimte tussen de offshore windmolens op de Noordzee kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is in potentie zeer interessant voor Nederland.

De centrale wordt ontwikkeld met financiële steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).