nieuws

Groen licht voor Betonakkoord

Publicatie

16 nov 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

Betonakkoord

Het Betonakkoord, waarin overheid en bedrijfsleven afspraken hebben gemaakt om de betonketen te verduurzamen, kan definitief worden uitgevoerd. In de zogeheten notificatietermijn van drie maanden zijn er tegen de afspraken vanuit de EU of vanuit lidstaten geen bezwaren ingediend.

Het Betonakkoord is een gezamenlijk initiatief van de gehele betonketen om versneld te verduurzamen. Het Betonakkoord moet bijdragen aan een substantiële verlaging van de milieudruk van beton. Het versterkt de innovatiekracht en concurrentiepositie van de deelnemende bedrijven en de kennis en opleidingsmogelijkheden van werknemers.

Hergebruik

Het Betonakkoord geeft concreet invulling aan de doelen en de ambities voor de betonketen. Enkele voorbeelden: 30 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een intentie tot 49 procent reductie in de keten, in 2030 100 procent hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal bij de winning van zand, grind en kalksteen. Met de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven wordt afgesproken om onderzoek te doen naar de ontwikkeling of toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten.

Ook is afgesproken dat de partijen de nationale bepalingsmethode MKI en/of MPG, of equivalenten daarvan, als uitgangspunt gebruiken. Voor de Nederlandse betonsector is er een gezamenlijk belang om de CO2-reductie in het buitenland te bevorderen. Hiervoor wordt de Rijksoverheid gevraagd zich in te zetten voor een Europees Level Playing Field. Het Betonakkoord geeft ten slotte aan wie waarvoor verantwoordelijk is om doelen en ambities te realiseren.

Deelnemers Betonakkoord

Aan het Betonakkoord nemen verschillende partijen uit de betonsector deel: aannemingsbedrijven, recyclingbedrijven, grondstoffenleveranciers, betonleveranciers, bindmiddelleveranciers en opdrachtgevers. Naast een enkele private opdrachtgever zijn voornamelijk publieke opdrachtgevers betrokken, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en diverse gemeenten en provincies. Een stuurgroep onder leiding van voorzitter Jacqueline Cramer geeft leiding aan het proces. Rijkswaterstaat voert het secretariaat.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.