nieuws

Grootschalige inzet groen waterstof over tien jaar mogelijk

Publicatie

9 mrt 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

groen waterstof

Over tien jaar is groen waterstof  klaar voor grootschalige introductie. Dat blijkt uit de Routekaart Waterstof die deze week is gepresenteerd door TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie. De Routekaart beschrijft waar en hoe duurzame waterstof kan worden ingebed in het Nederlandse energiesysteem en procesindustrie.

Vooral de industrie en de mobiliteit zijn de meest kansrijke markten voor duurzame waterstof. Daarom zijn daar nu investeringen noodzakelijk in pilots en demonstratieprojecten. Om ervaring op te bouwen, stelt het rapport. Innovaties zijn vooral belangrijk om de kosten van technologie en systemen verder te laten dalen. Om ook waterstof betaalbaar te maken. De Routekaart is opgesteld in opdracht van het ministerie van EZK door TKI Nieuw Gas.

Grootschalige opslag

Waterstof kan volgens TKI Nieuw Gas een belangrijke systeemrol vervullen. In de chemische industrie kan het worden gebruikt voor de opwekking van hogetemperatuurwarmte en waterstof kan dienen als grondstof voor chemicaliën. Het is bovendien een duurzaam alternatief voor koolstofhoudende energiedragers, zoals diesel in vrachtwagens, schepen en treinen waar batterij-elektrische oplossingen niet toereikend zijn. Het kan bovendien in de bestaande gebouwde omgeving aardgas vervangen. Waterstof biedt ook grootschalige opslag gedurende langere perioden. Voor het transport van waterstof kan de huidige gasinfrastructuur worden gebruikt.

Blauwe waterstof

De Routekaart schetst verschillende mogelijkheden voor de  productie van waterstof. Groene, duurzame waterstof kan bijvoorbeeld via elektrolyse van water worden geproduceerd met wind- of zonnestroom. Voor grijze waterstof is aardgas de basis. Als de daarbij vrijkomende CO2 wordt afgevangen en bijvoorbeeld offshore in lege gasvelden wordt opgeslagen, is er sprake van blauwe waterstof die klimaatneutraal is. De routekaart pleit voor groene, duurzame waterstof en stelt dat grijze op de korte termijn en blauwe waterstof op de middellange termijn kunnen helpen om de markt voor waterstof snel te ontwikkelen.

Duidelijkheid

Nederland is volgens de routekaart uitstekend gepositioneerd om een belangrijke rol te spelen op het gebied van waterstof. De Nederlandse ambities voor offshore wind, de sterke industriepositie, de uitstekende infrastructuur en de goede kennispositie vormen volgens de opstellers een stevige basis. Ze stellen wel dat integrale plan- en visievorming noodzakelijk is.  Duidelijkheid en keuzes zijn vereist om de kansen die waterstof biedt te kunnen verzilveren.