nieuws

Kabinet steekt 22,5 miljoen in circulaire economie

Publicatie

11 okt 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

circulaire economie

Het kabinet trekt volgend jaar 22,5 miljoen euro extra uit voor duurzame en circulaire initiatieven. Het doel is om van Nederland een economie zonder afval te maken. In 2050 moet zo’n circulaire economie mogelijk zijn.

Tien miljoen euro ligt klaar voor het stimuleren van hergebruik van kunststoffen en consumptiegoederen. Daarmee kunnen bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om producten duurzamer te ontwerpen en te recyclen. Ook wordt gewerkt aan nieuwe milieustraten, circulaire ambachtscentra en innovatieve sorteerinstallaties. Zo kan de hele keten van bijvoorbeeld textiel en plastic verpakkingen worden verduurzaamd.

Recycling van asfalt, beton en staal kan rekenen op vijf miljoen euro. Rijkswaterstaat voert testen uit, bijvoorbeeld door teststroken op de weg aan te leggen met duurzame asfaltmengsels. Daarnaast onderzoekt Rijkswaterstaat samen met ProRail hoe staal duurzamer kan worden geproduceerd en toegepast in de infrastructuur.

Ten slotte is 7,5 miljoen euro uitgetrokken om klimaatneutraal en duurzaam inkopen te bevorderen. Dat wordt ingezet om overheden en organisaties in de zorgsector te ondersteunen bij duurzaam inkopen, van bijvoorbeeld ICT-producten of kantoormeubilair. Er worden ook proefprojecten uitgevoerd met CO2-schaduwprijzen.