nieuws

Nederlandse chemische industrie moet de veiligste ter wereld worden

Publicatie

25 sep 2018

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

veiligheid

De Nederlandse (petro-) chemische industrie moet in 2030 de veiligste ter wereld zijn. Deze ambitie spraken staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en vertegenwoordigers van de sector (Veiligheid Voorop) en de wetenschap met elkaar uit.

Met 44.000 banen en een omzet van vijftig miljard is de (petro-) chemische industrie van groot belang voor Nederland. Omdat in deze sector veel en vaak met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is er voortdurend aandacht voor veiligheid. Zeker in Nederland, waar industriegebieden vaak dicht bij plekken liggen waar mensen wonen en recreëren, kunnen incidenten al snel grote gevolgen voor mens en milieu hebben.

Veiligste

Om de veiligheid binnen de sector te verbeteren, is gewerkt aan betere samenwerking tussen industrie, wetenschap en overheid. In 2016 kwamen deze partijen al met een gezamenlijke visie op hoe de veiligheid binnen de sector naar het hoogste niveau kan worden gebracht. Nu willen ze met de zogeheten ‘Safety Delta Nederland’ de volgende stap zetten, door er samen voor te zorgen dat de laatste inzichten op het gebied van veiligheid onderdeel worden van alle betrokken opleidingen. Ook komen er proeftuinen, waar geëxperimenteerd wordt met innovaties die de veiligheid moeten vergroten.

Maandag overhandigde Veiligheid Voorop de voorgangsrapportage aan de staatssecretaris. Het resulataat van de campagne is hoopgevend. Het aantal ongevallen met verzuim per miljoen
gewerkte uren (LTI rate) is ten opzichte van voorgaande jaren substantieel gedaald. Absoluut is het aantal meldingen van ongevallen nagenoeg gelijk gebleven, waarbij het aantal gewerkte uren fors is toegenomen.

De veiligheid prestatie wordt onder meer uitgedrukt in het aantal ongevallen met verzuim (LTI – Lost Time Injury) en het aantal lekkages (LoPC – Loss of Primary Containment) per 100 fte.

Bron: Rijksoverheid