nieuws

New Energy Coalition stuwt Noord Nederland in energietransitie

Publicatie

19 jan 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

energietransitie, New Energy Coalition

Drie Groningse organisaties uit de energiewereld bundelen hun krachten in de New Energy Coalition. De samenwerking tussen de stichtingen Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute, geeft gehoor aan de oproep van het kabinet om Noord-Nederland koploper te maken in de energietransitie. Voormalig Gasterra-directeur Gertjan Lankhorst zal de nieuwe organisatie leiden.

Door een brede coalitievorming met kennisinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen, de energiesector, overheden en de industrie heeft New Energy Coalition kennis en ervaring in huis. Met de jarenlange ontwikkeling van de Energy Valley regio als ‘energietransitie-regio’ is een stevig fundament gelegd waarop verder kan worden gebouwd. ‘New Energy Coalition is het antwoord op de oproep van het kabinet om Noord-Nederland koploper te maken in de energietransitie,’ aldus directeur Gertjan Lankhorst. ‘Deze organisatie is opgericht om partijen die het verschil kunnen maken, te verenigen en het voortouw te nemen in de energietransitie. Wij gaan aan de slag met concrete thema’s die wij als noodzakelijk zien om de transitie te realiseren.’

De projecten van New Energy Coalition richten zich op fundamenteel en toegepast onderzoek, het bevorderen van onderwijs op alle niveaus, de ontwikkeling van nieuwe toepassingen en producten en op een nieuwe manier van innoveren.

Lankhorst: ‘De energietransitie is een systeemtransformatie van een hele keten. Veel partijen zullen goed samen moeten werken en dat is precies waarop New Energy Coalition zich richt. Wij brengen partijen samen die echt het verschil kunnen maken en nemen zo het voortouw.’