nieuws

Nog onduidelijke som geld naar CO2-reductie industrie

Publicatie

10 mrt 2018

Auteur

Wim Raaijen

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

CO2-uitstoot, industrie

Het kabinet stelt tot en met 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die bijdragen om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen in 2030. Dit jaar gaat veel geld naar het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. Ook geothermie en CO2-vermindering in de landbouw en industrie krijgen geld. Hoeveel naar de industrie gaat is nog onduidelijk.

Onlangs bleek uit informatie van Energie Beheer Nederland dat CO2-reductie per ton het goedkoopst is in de industrie. Sterker nog, energiebesparing in de industrie is de enige manier om de uitstoot te reduceren, die op korte termijn geld kan opleveren. In de plannen van het kabinet komt CO2-reductie in de industrie wel voor.  Hoeveel is onduidelijk.

Aardgasvrij

Meer helderheid geeft het kabinet op andere terreinen. Dit jaar investeert het 90 miljoen euro in een programma voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken. Het gaat in 2018 onder meer om een aantal wijken in Groningen. De ervaringen met de 1e woonwijken zullen worden gebruikt zodat in 2021 jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen in Nederland van het aardgas kunnen worden afgesloten.

Circulaire economie

Het kabinet maakt ook ruim 30 miljoen euro vrij voor innovaties die bijdragen aan CO2-reductie in de glastuinbouw en het terugdringen van uitstoot in de veehouderij. In de transportsector wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de introductie van bussen, trucks en bedrijfswagens die op waterstof rijden. Ook worden er in 2018 7 waterstof-tankstations gebouwd. Verder komt er geld beschikbaar voor proeven met klimaatneutraal, circulair inkopen door de overheid. In totaal gaat 12 miljoen euro naar de circulaire economie.