nieuws

OCI Nitrogen verduurzaamt productie met biogas

Publicatie

30 nov 2017

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

gas, investering, project

OCI Nitrogen stapt samen met Re-N Technology in de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie. De fabriek wordt gebouwd in Geleen en krijgt een capaciteit van 700.000 ton dierlijke meststoffen per jaar. De installatie kan daaruit ongeveer 40 miljoen kubieke meter biogas produceren, dat vervolgens wordt ingezet voor de kunstmestproductie van OCI Nitrogen.

Re-N technology is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties. Het bedrijf exploiteert in Sterksel al een biogasinstallatie en zal verantwoordelijk zijn voor zowel de ontwikkeling en de realisatie als de exploitatie van de biogasinstallatie op Chemelot in Geleen.

OCI Nitrogen is afnemer van het biogas voor de productie van ammoniak en kunstmest én levert restwarmte die nodig is om de biogasinstallatie efficiënter te laten draaien. De restwarmte wordt gebruikt voor het op temperatuur houden van de vergisters en voor het drogen van het digestaat tot organische mestkorrels. Hiermee wordt de efficiency van de installatie significant verbeterd ten opzichte van conventionele biogasinstallaties.

Haalbaarheid

De vergisting vindt plaats in twaalf vergisters met een totaalvolume van 84.000 kubieke meter. Omdat reststromen worden verwerkt tot organische mestkorrels, worden alle nutriënten uit de mest in geconcentreerde vorm beschikbaar gemaakt voor de landbouw. Zo wordt er 4,5 miljoen kilo fosfaat als droge meststof geëxporteerd naar landen die om fosfaat verlegen zitten. Ook wordt ongeveer twee miljoen kilo stikstof gevangen en opgewerkt tot geconcentreerde vloeibare kunstmest.

De Provincie Limburg heeft inmiddels de omgevingsvergunning verleend aan het project, dat zal worden gerealiseerd onder de naam ZittaBiogas Chemelot. Daaraan voorafgaand is dit voorjaar met een afvaardiging van omwonenden gesproken over het voorgenomen project. De haalbaarheid is onder andere afhankelijk van de zogeheten Stimulering Duurzame Energie (SDE+) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De planning is om de biogasinstallatie in 2020 in bedrijf te hebben.

Bekijk hieronder een filmpje over de plannen van OCI Nitrogen en Re-N Technology.

Bron: OCI Nitrogen