nieuws

Opschaling Green Chemistry Campus

Publicatie

7 dec 2016

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

biochemie, onderzoek, Sabic

Op de Green Chemistry Campus, op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom, werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. De afgelopen vijf jaar zijn mooie resultaten geboekt. Om het succes verder uit te bouwen, slaan bedrijven, lokale overheden en de provincie Noord-Brabant de handen ineen met nieuwe investeringen en nieuwe samenwerkingen.

Vanuit samenwerking worden bijvoorbeeld vanuit reststromen van de landbouwsector vezels, eiwitten en suikers gehaald die met behulp van nieuwe technologieën worden verwerkt in hoogwaardige biobased materialen, chemicaliën en coatings. Zo wordt op het terrein van SABIC afval, afkomstig van onder andere voedselverwerkende bedrijven uit de directe omgeving, als grondstof benut.

Voor dergelijke onderzoeksprogramma’s zijn vier zaken van belang: toegang tot grondstoffen, faciliteiten, markttoegang en financiering. Op basis van de opgedane ervaring in de afgelopen vijf jaar en gesprekken met ondernemers, overheid en onderwijs breidt de Campus haar aanbod uit. Zo komt op de Campus een demoruimte en op termijn aanvullende huisvesting en laboratoriumruimte. Ook wordt de samenwerking met Chemelot (materiaalontwikkeling) geïntensiveerd.

Een andere ontwikkeling is dat de Campus met de hulp van industriële partijen uit de regio ondernemers gaat scouten en coachen op het gebied van marktgerichte biobased toepassingen en -technologie. Bedrijven kunnen daarnaast instappen in een toenemend aantal thematische clusters waaronder biobased aromaten, kleurstoffen, vezels, bioplastics, verpakkingen en bouwproducten. Hierin werken bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen samen volgens het principe van open innovatie.

De opschaling van de Campus past in een breed gedragen ambitie van lokale en regionale overheden om ondernemers een wereldwijd uniek biobased ecosysteem te bieden in de driehoek van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland: de Biobased Delta. Zo investeert aandeelhouder Provincie Noord-Brabant ook de komende jaren in de Campus en in de hele Biobased Delta. Naast de provincie dragen ook gemeente Bergen op Zoom en NV REWIN West-Brabant en de gemeenten Steenbergen en Moerdijk bij aan het biobased ecosysteem.

(Hoofdfoto: Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door vlnr Annemarie Vrijenhoek – De Vries (gemeente Bergen op Zoom & NV Indumij), Bert Pauli (provincie Noord-Brabant), Peter van den Dorpel (Green Chemistry Campus), Leon Kalle (SABIC) en Henk Rosman (NV REWIN West-Brabant))