Plant One

+31 (0)181 213476

De bedrijfsactiviteiten van Plant One Rotterdam B.V. bestaan uit het realiseren en exploiteren van een locatie waar bedrijven en onderzoeksinstellingen hun innovatieve ideeën op duurzame(re) technologie op commerciële schaal kunnen testen en produceren met alle daarmee samenhangende activiteiten.  Plant One Rotterdam vormt hierdoor een testfaciliteit voor deze procestechnologie in de regio Rijnmond. De locatie biedt veel ruimte en faciliteit voor het uittesten van een wijde range aan technieken. Bovendien beschikt Plant One Rotterdam over een overkoepelende omgevingsvergunning (Wabo) wat uniek is in Nederland. Huurders kunnen hiervan profiteren omdat het vergunningsproces per pilot maar enkele weken duurt in plaats van maanden of zelfs jaren.

Plant One
Merseyweg 10
3197 KG Rotterdam
(Havennummer 5210)
Phone: +31 (0)181 213476
E-mail: info@plantone-rotterdam.nl