Het Nieuwe Produceren platform

Het Nieuwe Produceren is een nieuw platform waarin industriële vooruitgang centraal staat. Het platform geeft informatie over ontwikkelingen en innovaties die de industrie duurzamer, slimmer en veiliger maken. Het platform wil de industrie bewuster maken van de mogelijkheden. Dat gebeurt via verschillende media, die nauw met elkaar zijn verbonden. Via het magazine Het Nieuwe Produceren, de website www.hetnieuweproduceren.nu, de nieuwsbrief en met diverse bijeenkomsten en congressen bereikt het platform haar doelgroep.

Missie

Het Nieuwe Produceren vormt een informatie- en inspiratienetwerk tussen bedrijven, overheden, onderzoeks- en kennisorganisaties, brancheverenigingen en opleidingsinstituten. Wij willen een knooppunt zijn voor informatie over nieuwe ontwikkelingen en we willen onze

lezers en toehoorders informeren over nieuwe ontwikkelingen en inspireren om ook aan de slag te gaan met industriële vooruitgang, verduurzaming, veiligheid en circulaire processen.

Wie zijn wij?

Wij zijn Industrielinqs pers en platform, een moderne uitgeverij en netwerkplatform voor de industrie. Naast Het Nieuwe Produceren behoren ook Petrochem (over de olie- en chemische industrie) en iMaintain (over professioneel onderhoud) tot onze stal. Deze platforms hebben ieder een eigen magazine, jaarcongressen en internetsites. Met partners, leden en experts bouwt Industrielinqs binnen deze platforms aan uitgebreide kennisnetwerken, waarbij de kwaliteit van de informatie en sterke onderlinge relaties bovenaan staan.