nieuws

Rijk investeerde meer in industrieel energieonderzoek

Publicatie

28 aug 2019

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

hernieuwbare energie, onderzoek

In 2018 investeerde de rijksoverheid 225 miljoen euro in energieonderzoek en -innovatie. Dit is het hoogste bedrag sinds 2011. De extra investeringen komen voort uit de klimaatenvelop om de CO2-uitstoot terug te dringen. Van dit bedrag is het grootste deel, namelijk 98 miljoen euro, geïnvesteerd in industrieel onderzoek.

Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de ‘Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek’ uit. Deze Monitor laat zien hoeveel geld de Rijksoverheid in 2018 heeft geïnvesteerd in energieonderzoek, welke partijen (bedrijven en kennisinstellingen) deze investeringen hebben ontvangen en hoe de publieke investering over de verschillende typen onderzoek en de energiethema’s is verdeeld.

Verdeling

Van de 225 miljoen euro werd 43 procent geïnvesteerd in onderzoek naar energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan efficiëntere windturbines of nieuwe coatings voor zonnepanelen. Verder investeerde het Rijk 29 procent in energiebesparing in onder meer woningen en industriële productieprocessen en 5 procent in onderzoek naar waterstof en brandstofcellen. Er is er met name een stijging te zien in experimentele ontwikkeling en industrieel onderzoek.

Meer industrieel onderzoek

Opvallend is de groeiende bijdrage aan industrieel onderzoek. Dit onderzoek is er om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in laboratoriumomgevingen. In 2018 zijn ook de investeringen in fundamenteel onderzoek en experimentele ontwikkeling gestegen, zoals pilots onder reële omstandigheden.

De cijfers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid voor de energietransitie. Daarnaast gaan de uitkomsten naar het Internationaal Energieagentschap (IEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt de monitor op in opdracht van het ministerie van EZK.

Lees hier het volledige rapport ‘Publiek gefinancierd energieonderzoek 2018’.