nieuws

Staalproductie tegen 2035 fossielvrij

Publicatie

26 jun 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

CO2-reductie, staalindustrie

Terwijl de technologie en plannen om restgassen bij staalfabrieken af te vangen en te benutten gestaag vorderen, steekt de Zweedse joint venture Hybrit de spades in de grond voor een pilot-staalfabriek die helemaal geen CO2 meer uitstoot.

Het Zweedse staalbedrijf SSAB, mijnonderneming LKAB en Vattenfall hebben hun krachten gebundeld om een nieuwe manier van staalproductie tot wasdom te brengen. Daarbij wordt waterstof gebruikt in plaats van steenkool om ijzererts tot ijzer te reduceren. Uit de schoorsteen komt dan geen CO2 maar water.

Grotere schaal

Hybrit bouwt de proeffabriek op het terrein van SSAB in Luleå, in het noorden van Zweden. De investeringskosten zijn geraamd op 1,4 miljard kronen, ongeveer 150 miljoen euro. De fabriek zal in 2020 in gebruik worden genomen. Vanaf dat moment kan de technologie ook op grotere schaal worden getest en geoptimaliseerd.

In het proces zijn grote hoeveelheden waterstof nodig. Om waterstof te maken is elektriciteit nodig, in dit geval heel veel elektriciteit. Daarom zit Vattenfall ook in de joint venture. Het is de bedoeling dat op termijn duurzaam opgewekte energie zal worden gebruikt om de waterstof te maken.

Volledig fossielvrij

Hybrit bouwt overigens ook een tweede proeffabriek. Daarmee wil de joint venture een fossielvrije techniek ontwikkelen die ijzerertspellets produceert. Op die manier wordt ook dat deel van het staalproces klimaatvriendelijker. Doel van Hybrit is om tegen 2035 een volledig fossielvrij proces voor staalproductie te hebben.

Intussen werken bestaande staalfabrieken samen met de chemische industrie om restgassen af te vangen en weer nuttig in te zetten. Zo loopt in Duitsland een project met AkzoNobel en wil Covestro staalgas gebruiken voor de productie van polyolen. Dow in Terneuzen werkt samen met ArcelorMittal in Gent om van de restgassen een vervanger voor nafta te kunnen maken.

Lees meer:

http://www.petrochem.nl/kunststoffen-maken-afvalgas-staalindustrie/

http://www.petrochem.nl/achtergrond/restgassen-staalfabriek-voeden-krakers-dow/