nieuws

VNCI: alle partijen nodig om CO2-ambities te realiseren

Publicatie

7 mrt 2018

Auteur

Wim Raaijen

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

CO2-reductie, energietransitie

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen vraagt nu om actie van de chemische industrie en overheid. Dat stelt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)  in de Routekaart 2050 ‘Chemistry for Climate’. Het is niet de vraag of het kan, maar hoe. Want meer dan 90 procent CO2-reductie in 2050 is technisch mogelijk, stelt het rapport. Zelfs Natuur en Milieu is blij met deze ambitie, hoewel er nog wel aandachtspuntjes zijn. 

Om de doelstellingen van Parijs te halen zijn nu al investeringen nodig. Zowel voor de korte termijn als voor de doorontwikkeling van technologie na 2030. Steun van de overheid is onontbeerlijk, stelt de VNCI vandaag bij de presentatie van het rapport. ‘Daarbij is snelheid vereist’, benadrukt de voorzitter Mark Williams. ‘De opgave is gigantisch. Dit onderzoek laat zien dat de vereiste versnelling alleen mogelijk is bij een drastische transformatie van de industrie en door middel van interactie met andere maatschappelijke spelers.’

Overheidssteun

In de vaak lange ontwikkelingsfase, wanneer technologie nog niet rendabel is, kan volgens de VNCI overheidssteun de snelheid aanzienlijk verhogen en risico’s en kosten verminderen. Een belangrijke rol van de overheid is het faciliteiten van programma’s op cruciale thema’s zoals waterstof, elektrificatie, de ondergrondse opslag van CO2 (CCS), het inzetten van CO2 als grondstof (CCU) recycling en bioraffinage. Op termijn en bij de juiste marktcondities kunnen deze technologieën een forse bijdrage leveren aan emissiereductie .

Energiesysteem

Belangrijk is ook een intensieve samenwerking van de chemie en de energiesector. Om bijvoorbeeld op den duur grootschalig waterstof en andere chemische bouwstenen te producen met groene stroom, zijn enorme investeringen in windparken en zonne-energie nodig. Volgens het rapport is tot 2050 26 miljard euro aan investeringen nodig in de chemische industrie en wel 37 miljard in het energiesysteem.

Aandachtspuntjes

Directeur van Natuur & Milieu Marjolein Demmers, die ook aanwezig is bij de presentatie, laat zich voorzichtig positief uit over het rapport. ‘We moeten voor het snelste pad kiezen en gelukkig straalt het rapport dat ook uit. Ruim negentig procent CO2-reductie is voor nu een mooi streven, maar we moeten waar kan ook extra versnellen.’

Ook heeft ze nog wat ‘aandachtspuntjes’, bijvoorbeeld over de rol van biomassa. ‘Biomassa staat natuurlijk ter discussie. Van belang is om de inzet van biomassa zoveel mogelijk circulair te maken. We moeten CO2 langer in de economie houden.’

Dat kan bijvoorbeeld ook door CO2 steeds meer als grondstof in te zetten. Demmers: ‘CCU is een interessante circulaire mogelijkheid. CCS is nog lineair en moet hooguit als een tussenstap worden gezien. Natuurlijk wijzen verschillende onderzoeken uit dat CCS onvermijdelijk is, maar laten we de rol van deze end-of-pipe-oplossing zo klein mogelijk houden.’